فعالیت اصلی

طراحی، تولید و مونتاژ تابلوهای برق کارخانجات آرد و سیلوهای گندم

بازسازی، اتوماسیون و مونیتورینگ. کارخانجات آرد و سیلوهای گندم

(خدمات سامانه گستر)

استفاده از تجارب

JoomShaper