سیلوی بانیار

آدرس: گنبد - شهرک صنعتی داشلی برون.

ظرفیت دخیره سازی: 50 هزار تن

سال ساخت: 1389

JoomShaper