کارخانه آرد گل

آدرس: گلستان – جاده بندر ترکمن – سه راه قره تپه

ظرفیت تولید: 200 تن

سال ساخت: 1385

ماشین آلات: شرکت ایماش ترکیه

سیلوی گندم مشتری

آدرس: گنبد – کیلومتر 2 جاده آلمان

ظرفیت ذخیره سازی: 20 هزار تن

سال ساخت: 1390

ماشین آلات: شرکت مای سیلو

کارخانه آرد مشتری

آدرس: گنبد – کیلومتر 2 جاده آلمان

ظرفیت تولید: 300 تن

سال ساخت: 1375

ماشین آلات: شرکت بولر

از جمله سیستمهای به کار رفته در این کارخانه از سیستم کنترل است

کارخانه آرد مشتری