درباره ما

فعالیت این موسسه از سال 1367 با همکاری در راه اندازی کارخانه آرد زاهدی گرگان (با ماشین آلات شرکت بولر) شروع و با انجام پروژه بعدی (طراحی و ساخت تابلوهای برق شرکت آرد مشتری گنبد با ماشین آلات شرکت بولر) ادامه یافته است.

به دنبال آن پروژه های متعدد در زمینه کارخانجات آرد و سیلوهای گندم در نقاط مختلف کشور انجام شده است.
در کلیه تابلوهای برق این پروژه ها از مرغوبترین محصولات روز و با بالاترین سطح طراحی در زمینه اتوماسین و اینترلاک استفاده شده است.
در کلیه این پروژه ها هدف اصلی رضایت مشتری, جلوگیری از تلفات انرژی، سوخت و سوز ماشین آلات و محصولات کارخانه ها بوده است.