کارخانه آرد مشتری

آدرس: گنبد – کیلومتر 2 جاده آلمان

ظرفیت تولید: 300 تن

سال ساخت: 1375

ماشین آلات: شرکت بولر

از جمله سیستمهای به کار رفته در این کارخانه از سیستم کنترل است

کارخانه آرد مشتری